Kursoft KRS Kamu Kurumlarına e-Fatura Gönderimi Nasıl Yapılır ?

GİB e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığıyla e-fatura düzenleyip gönderebilir.

Kamu Kurumlarına kesilen e-Faturaların, normal şahıs veya şirketlere gönderilen e-Faturalardan farklı olarak Sınıflandırma kodu, menşei ( Satış faturalarında zorunlu değildir. ), gönderici banka bilgisi gibi alanların zorunlu olarak e-Faturada gönderilmesi gerekmektedir, bu zorunlu hallerin olmaması faturanızın gönderilmesini engellemekte hata olarak dönmektedir.

  • Sınıflandırma Kodu: Ürün takibinin sağlanabilmesi için e-Fatura satırı içinde ürün bilgileri alanında ürün sınıflandırma kodu olarak CPA Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması ya da GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodlarından biri seçilerek kullanılabilecektir.
  • Menşei Kodu: Kamuya satılan ürünlerin ait olduğu ülke bazında izlenebilmesi için fatura satırı bazında ürünlerin ait olduğu ülkeye ait menşei kod alanının doldurulması gerekecektir. Her bir ürün kalemine ait olarak ayrı ayrı menşei bilgisi girilmelidir. ( Kamuya kesilen Satış Faturalarında zorunlu alan değildir. )
  • Banka Bilgileri: Diğer bir kamu e-fatura zorunlu alanı ise banka hesap bilgisi olarak IBAN bilgisinin verilmesidir. Kamu yaptığı alımlar için ödemelerini banka üzerinden gerçekleştireceği için bu alanı zorunlu olarak talep etmiştir.

KRS üzerinden Kamu Kurumlarına e-Fatura gönderilmesi;

1 – ) Kamu kurumlarına kesilen faturalarda zorunlu alan olan GTİP kodunun ilgili alana eklenmesi gerekmektedir. Bunun için Stok Kartları Listesi üzerinden ilgili ürünü bularak sağ tuş yardımı ile, Değiştir‘e tıklayarak stok kartı düzenleme penceresine ulaşırız, bu alan üzerinden Diğer Detaylar > Ek Tanımlamalar sekmesinde bulunan GTİP KODU alanına ürünün kodunu yazarak stok kartını kaydederiz.

2 – ) KRS üst menü Fatura modülünden Yeni Satış Faturası veya Faturalar Listesinden Yeni İşlem Ekle > Satış Faturası Ekle butonuna tıklayarak yeni fatura ekranına ulaşırız, Cari Hesap Bilgileri alanına göndereceğimiz Cariyi ( Kamu Kurumunu ) seçeriz, Ürünlerimizi ekleriz, ( Eklediğimiz ürünlerde GTİP kodunun eklenmiş olması gerekmektedir. )

3 – ) Kaydet butonuna bastıktan sonra e-Fatura gönderilmesi için onay isteyecektir, Evet butonuna tıklayarak işleme devam edebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz Cari bir kamu kuruluşu ise KRS bu durumu anlayarak Fatura Senaryosu: KAMU olarak seçim yapacaktır.

4 – ) Kamu faturalarında zorunlu alanlardan biri olan banka IBAN bilgilerini mevcut bankalarınız arasından seçebilir veya farklı bir IBAN numarası yazarak e-Fatura gönderimi sağlayabilirsiniz.